10 razlogov, zakaj izbrati Program podpore zaposlenim

Program podpore zaposlenim (PPZ), ki ga kot edini v Sloveniji izvajamo v Skupini IRI Ljubljana, je program krepitve zdravja in predstavlja učinkovit ukrep za obvladovanje psihosocialnih tveganj na delovnem mestu.

Se sprašujete, zakaj izbrati Program podpore zaposlenim?

V nadaljevanju predstavljamo 10 razlogov.

1. Večja storilnost zaposlenih

Kadar se zaposleni spopada s težavami na delovnem mestu ali osebnimi težavami kot so družinske težave, finančne ali pravne težave, duševne težave, težave z odvisnostjo ipd., se to pogosto odraža v zmanjšani storilnosti na delovnem mestu. Program podpore zaposlenim nudi zaposlenim in njihovim ožjim družinskim članom telefonska in osebna svetovanja, ki jim pomagajo razrešiti omenjene težave. Optum je opravil neodvisno raziskavo, v kateri je izvedel intervjuje s 1300 uporabniki Programa podpore zaposlenim, in ugotovil, da jih je bilo 95% zadovoljnih z opravljenimi storitvami in da se je izboljšala njihova storilnost pri delu (Attridge, 2003).

2. Zmanjšani stroški delovne organizacije

Raziskave v Združenih državah Amerike so pokazale, da je donosnost naložbe v dober Program podpore zaposlenim od tri pa tudi do deset dolarjev, kar pomeni, da za vsak vložen dolar delovna organizacija prihrani od tri do deset dolarjev, predvsem zaradi zmanjšanega absentizma in večje storilnosti zaposlenih (EASNA, 2009). Eurofound (2011) je na primer v obširni raziskavi ugotovil, da se je ob uvedbi programa krepitve zdravja v nekaterih delovnih organizacijah zaradi izboljšanega zdravja, varnosti in dobrega počutja zaposlenih storilnost zvišala celo za 20%.

3. Mreža zunanjih strokovnjakov

Vsak dober ponudnik Programa podpore zaposlenim ima vzpostavljeno široko mrežo zunanjih strokovnjakov, kot so finančni svetovalci, pravni svetovalci, psihologi, psihoterapevti, psihiatri, podporne skupine, h katerim, če je potrebno, napotijo zaposlene. Tako poskrbijo, da zaposleni prejmejo najboljšo možno obravnavo.

4. Boljša organizacijska klima

S pomočjo svetovanj v okviru Programa podpore zaposlenim zaposleni razrešijo marsikatero težavo, zaradi katere so bili v stresu in je vplivala na slabše medosebne odnose tako doma kot na delovnem mestu. Prav tako zaposleni zelo cenijo, kadar imajo občutek, da delovna organizacija skrbi za njihovo zdravje in dobro počutje. Pogosto se zaradi tega povečata njihova motiviranost za delo in pripadnost organizaciji. Manjše število konfliktov na delovnem mestu, bolj zadovoljni, motivirani in predani zaposleni vplivajo tudi na boljšo organizacijsko klimo, ki je pomemben dejavnik pri zagotavljanju uspešnosti in konkurenčnosti delovne organizacije.

5. Zmanjšana absentizem in prezentizem

Absentizem in prezentizem sta v delovnih organizacijah povezana z visokimi stroški. Številne raziskave ugotavljajo, da sta se po uvedbi Programa podpore zaposlenim v organizaciji zmanjšali stopnji absentizma in prezentizma. Svetovanja namreč zaposlenim pomagajo pri razreševanju težav, še preden se le-te poglobijo in začnejo negativno vplivati na njihovo zdravje ter sposobnost za delo. S številnimi preventivnimi aktivnostmi, kot so npr. promocija zdravega življenjskega sloga in izobraževanja za vodstveni kader ter zaposlene, tudi ozavešča zaposlene o pomenu skrbi za zdravje, o strategijah obvladovanja stresa ipd., kar prav tako vpliva na manjši absentizem in prezentizem.

6. Zmanjšana fluktuacija

Visoka fluktuacija zaposlenih vpliva na kakovost delovnih procesov, povzroča stroške in nakazuje na težave v delovni organizaciji. Najpogostejši vzroki za fluktuacijo so slabi medosebni odnosi med zaposlenimi, slabi delovni pogoji, nezadovoljstvo zaposlenih, velik stres pri delu in podobno. Program podpore zaposlenim zmanjšuje fluktuacijo, saj zaposlenim pomaga reševati težave pri delu in doma, ki jim pogosto povzročajo stres, prav tako pomaga pri reševanju konfliktov na delovnem mestu, usposobi vodstvene kadre za vodenje in prepoznavanje stresa pri zaposlenih ipd. Vse to pa vpliva na izboljšanje delovnih pogojev in posledično tudi na večjo pripadnost zaposlenih.

7. Zmanjšano število nesreč pri delu

Kadar je človek pod stresom, ima pogosto tudi težave s koncentracijo, kar zelo poveča možnosti za nesreče pri delu. Program podpore zaposlenim nudi zaposlenim svetovanja in preventivne aktivnosti, katerih cilj je med drugim pomagati posamezniku pri razreševanju njegovih težav, tako da ga le-te ne bodo obremenjevale in se bo lahko v celoti posvetil svojemu delu.

8. Razrešitev težav pri delu

Težave pri delu pogosto vodijo v stres, slabe medosebne odnose na delovnem mestu in ne nazadnje tudi v absentizem ter fluktuacijo. Program podpore zaposlenim z različnimi podpornimi storitvami pomaga zaposlenim pri reševanju težav, povezanih z delom, in pri razvijanju strategij za obvladovanje stresa, vse to pa vpliva na večjo delovno učinkovitost posameznika.

9. Strokovne storitve

V okviru Programa podpore zaposlenim imajo zaposleni in njihovi ožji družinski člani na voljo telefonska in osebna svetovanja, ki jih opravljajo izkušeni in kvalificirani svetovalci, strokovnjaki na svojem področju. Telefonsko svetovanje je zaposlenim na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu. Tako jim je v primeru različnih težav zagotovljena hitra in strokovna pomoč.

10. Izboljšana kvaliteta dela Delovne organizacije, v katerih so pričeli izvajati Program podpore zaposlenim, niso zabeležile samo povišanje produktivnosti, ampak tudi izboljšanje kvalitete dela. Program podpore zaposlenim namreč pomaga zaposlenih hitro in uspešno reševati raznovrstne težave, kar se pokaže tudi v manjšem številu napak pri delu in nasploh v izboljšani kvaliteti dela.

Share:

– Največja napaka, ki jo delajo zdravniki pri zdravljenju
človeškega telesa, je ta, da ne upoštevajo celote.
Kajti del nikoli ne more biti zdrav, če ni zdrava celota. –

(Platon)

Copyright © 2021 Skupina IRI Ljubljana Varstvo osebnih podatkov Uporaba piškotkov O nas